Fokus

FOKUS


Auktor System är engagerat i ett antal projekt där intresset är en teknisk utmaning eller en lovande lösning som förlorat momentum på grund av enskilda särintressen och missriktad vantro.

Auktor System etablerades år 1995 med syfte och målsättning att erbjuda smarta IT-lösningar för att tillfredställa specifika kundbehov. Vår specialitet genom åren har varit att åta oss projekt där andra konsultbolag och tjänsteföretag har valt att lämna återbud och du som kund står utan lösning eller support. I sammanhanget vill vi passa på att nämna att Auktor System ingår i ett kontaktnätverk som arbetar på projektbasis i Sverige, där nyckelpersonerna i nätverket arbetar utifrån olika landsändar i riket och därför sker samarbetet främst i datormolnet, om förutsättningarna och IT-miljön tillåter.

MISSION


Vår grundidé är att noga följa utvecklingen inom IT via socialt media och sociala nätverk samt hålla goda kontakter med de personer som formulerar vår nutid och framtid, såväl i Sverige som i omvärlden.


Det som inledningsvis inte har varit mycket mer än grundläggande ADB under skolåren, följt av datainsamling och informationshantering har genom decennierna under Auktor System förädlats till kunskap och insikter som implementeras hos dig som kund, specifikt i de åtaganden och projekt som vi valt att engagera oss i hos kund och kollegor. Det finns vissa målsättningar som löper likt en röd tråd genom såväl vårt yrkesvärv som decennierna vi varit engagerade i IT-frågor.

  1. I möjligaste mån, följ standarder beslutade av - till synes - oberoende organisationer som IEEE, ISO eller W3C
  2. Om inga officiella standarder är tillgängliga, sök en motsvarande långvarig 'de facto'-standard som ett substitut i frånvaro av endera beslutad standard
  3. Om acceptabelt för kunden pröva 'Öppen källkod'-lösningar framför proprietära lösningar och tjänster
  4. Håll kunden informerad om tillgängliga möjligheter
  5. Prioritera kundens integritet och IT-säkerhet över fenomen som BYO-kulturen och stundens ingivelse

PROJEKT


Det tillhör inte ovanligheterna att intresseområden som Auktor System engagerar sig i möts med oförstående i kontaktnätverket, ofta p.g.a. problemställningar eller företeelser inte hunnit vinna allmänt gehör eller förståelse.


Allt ovan exemplifierat av projektet oväder.se som i en tid då omgivningen uttryckligen ansåg att växthuseffekten var nonsens och diesel-SUV:ar var bästa sättet att ta sig fram i storstadsområden, med tillhörande väderrapporter som lätt kvällsunderhållning, började vi söka lösningar på problem som numera är vår nya verklighet; fokus på miljövänliga färdmedel, förändrat klimat samt en allt längre uppställning av allvarliga hot mot vårt sätt att leva och samverka.

  1. oväder.se (vilande) - övervakning av närmiljön
  2. rector (lat.) - IT-rådgivning och IT-stöd för företagare
  3. circumitus (lat.) - plan- och processverktyg

  4. secretum (nedlagt) - Utveckling av integritetsskydd. Upphört då främmande makt har tillskansat sig kontrollen över alla kända algoritmer samt varit pådrivande att förgrena och kompromissa kodbasen för Bitcoin och andra oberoende digitala valutor (DDC)
  5. vis (nedlagt) - Migrering till Öppen källkod-lösningar (OSS/FOSS.) Upphört då främmande makt har tillskansat sig kontrollen över Open Source Software (OSS) och i viss mån även Free and Open Source Software (FOSS)